Fält i Propositioner
Ange sökord

Sökning sker i samtliga fält i databasen.

Skriv gärna $ efter sökordet, så sker sökning också på avledningar. Exempel: lag$ ger träff på orden lag, lagen, lagarna, lagens etc. $skatt ger träff på arvsskatt, gåvoskatt, sjömansskatt etc. $skatt$ ger träff på alla ord där "skatt" ingår.

Flera sökord kan kombineras med orden OCH, ELLER och INTE. Sökordern "pris$ och hyr$" hittar poster som innehåller båda ordstammarna.

Rubrik

I detta fält sker sökning enbart i propositionernas rubriker.

År

Välj år.

Departement/myndighet

Välj det departement som ansvarar för dokumentet. Några av departementen har bytt namn genom åren.I listan anges det namn som gäller idag men man får vid sökning i äldre riksmöten träff även på det gamla namnet. T.ex. ger sökning på Näringsdepartementet träff på både Näringsdepartementet och Närings- och handelsdepartementet.

Mer information om de olika departementen får du på regeringens webbplats www.regeringen.se.

Dokumenttyp

Propositionsserien innehåller både propositioner och regeringens skrivelser. Välj proposition eller skrivelse för att begränsa din sökning till respektive dokumenttyp.

Nummer

I detta fält söker du på propositionens eller skrivelsens nummer. Skriv inte årtalet före numret.

Om du t.ex. söker proposition 1993/94:114 skriver du 114 i detta fält