Fält i kommittéregistret
Ange sökord

Sökning sker i samtliga fält i databasen.

Skriv gärna $ efter sökordet, så sker sökning också på avledningar. Exempel: lag$ ger träff på orden lag, lagen, lagarna, lagens etc. $skatt ger träff på arvsskatt, gåvoskatt, sjömansskatt etc. $skatt$ ger träff på alla ord där "skatt" ingår.

Flera sökord kan kombineras med orden OCH, ELLER och INTE. Sökordern "pris$ och hyr$" hittar poster som innehåller båda ordstammarna.

Kommittébeteckning

Varje utredning har en unik beteckning. Vet du beteckningen kan du skriva den i detta fält.

Departement

I detta fält kan du välja det ansvariga departementets namn, t.ex justitiedepartementet.