Fält i Kommittédirektiv
Ange sökord

Sökning sker i samtliga fält i databasen.

Skriv gärna $ efter sökordet, så sker sökning också på avledningar. Exempel: lag$ ger träff på orden lag, lagen, lagarna, lagens etc. $skatt ger träff på arvsskatt, gåvoskatt, sjömansskatt etc. $skatt$ ger träff på alla ord där "skatt" ingår.

Flera sökord kan kombineras med orden OCH, ELLER och INTE. Sökordern "pris$ och hyr$" hittar poster som innehåller båda ordstammarna.

Rubrik

I detta fält sker sökning endast bland direktivens rubriker.

Direktivnummer

Skriv direktivets beteckning (nummer), t.ex. 1988:9.

Departement

Välj det departement som ansvarar för dokumentetet. Använder du endast detta fält får du fram alla direktiv från det valda departementet.

Datum för utfärdande

Skriv datum för direktivets utfärdande. Datum kan anges på följande sätt:

1994-01-27 Ger alla direktiv som utfärdats angivet datum
1994-01 Ger alla direktiv som utfärdats angiven månad
1994 Ger alla direktiv som utfärdats angivet år
1996 to 1997 Ger alla direktiv som utfärdats mellan angivna år