Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:521 · Visa register
Förordning (2020:521) om konto- och värdefackssystem
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-06-17
Ikraft: 2020-09-10
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för tillämpningen av lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem. Förordningen är meddelad med stöd av 8 § den lagen. 2 § Skatteverket får meddela föreskrifter om 1. hur institut ska ge tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet, och 2. hur myndigheter ska få tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet.