Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:492 · Visa register
Förordning (2020:492) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas
Departement: Justitiedepartementet Å
Utfärdad: 2020-06-11
Ikraft: 2020-07-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2020:422) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas. 2 § Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2020:422) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas. Skyldighet att lämna prov 3 § Skyldigheten att lämna prov för dna-analys enligt 6 § lagen (2020:422) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas omfattar 1. den som är anställd vid Rättsmedicinalverket och arbetar med rättsgenetisk verksamhet, 2. den som är anställd vid Rättsmedicinalverket och arbetar med rättsmedicinsk eller rättskemisk verksamhet som innefattar tagande eller hantering av dna-prover som ska analyseras i Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska verksamhet, 3. den som regelbundet vistas i lokaler som används av Rättsmedicinalverket och där det bedrivs sådan verksamhet som anges i 1 eller 2, och 4. anställda hos tillverkare eller leverantörer av förbrukningsmaterial som används vid dna-analyser. Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om vilka som är skyldiga att lämna prov för dna-analys enligt första stycket. 4 § Rättsmedicinalverket får i enskilda fall besluta om vilka som ska omfattas av skyldigheten att lämna prov för dna-analys enligt 7 § lagen (2020:422) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas. Sökning 5 § Sökning i elimineringsdatabasen får endast göras av särskilt angivna tjänstemän vid Rättsmedicinalverket. Förfarandet vid överensstämmelser 6 § Av 9 § lagen (2020:422) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas framgår det vilka dna-profiler som får jämföras med dna-profiler i elimineringsdatabasen. En uppgift om överensstämmelse mellan en dna-profil i elimineringsdatabasen och en annan dna-profil får endast behandlas av de särskilt angivna tjänstemän vid Rättsmedicinalverket som har till uppgift att utreda kontami- neringar vid dna-analyser. 7 § Om en dna-profil som har tagits fram inom ramen för en utredning av brott överensstämmer med en dna-profil i elimineringsdatabasen, ska Rättsmedicinalverket lämna information om detta dels till den som har begärt dna- analysen, dels till förundersökningsledaren. Informationen ska inte innehålla uppgift om vem dna-profilen avser. Ytterligare föreskrifter 8 § Rättsmedicinalverket ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän som utför uppgifter enligt 5 och 6 §§. 9 § Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.