Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:491 · Visa register
Förordning (2020:491) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter
Departement: Justitiedepartementet Å
Utfärdad: 2020-06-11
Ikraft: 2020-07-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter. 2 § Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter. Elektroniskt utlämnande av personuppgifter 3 § Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt enligt 1 kap. 9 § lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter. Behandling av personuppgifter inom det område som omfattas av EU:s dataskyddsförordning 4 § Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att 1. göra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på uppgifter om hälsa, biometriska uppgifter och genetiska uppgifter, 2. använda sådana sökbegrepp som anges i 2 kap. 4 § första stycket lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter, och 3. göra sökningar i en viss handling eller i ett visst ärende enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter. Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter. Behandling av personuppgifter inom det område som omfattas av brottsdatalagen 5 § Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att 1. göra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på uppgifter om hälsa, biometriska uppgifter och genetiska uppgifter, 2. använda sådana sökbegrepp som anges i 3 kap. 5 § lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter, och 3. göra sökningar i en viss handling eller i ett visst ärende enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter. Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.