Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:114 · Visa register
Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2020-03-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:162
Ikraft: 2020-03-12
1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige. Förordning (2020:162). 2 § En länsstyrelse kan med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare än som anges i 1 §, om det är nödvändigt för att motverka epidemi. Förordning (2020:162).