Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:693 · Visa register
Förordning (2019:693) om inkomstindex för år 2020
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-11-14
Ikraft: 2020-01-01
1 § Inkomstindexet enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 182,58 för år 2020.