Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:692 · Visa register
Förordning (2019:692) om inkomstbasbelopp för år 2020
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-11-14
Ikraft: 2020-01-01
1 § Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 66 800 kronor för år 2020.