Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:684 · Visa register
Förordning (2019:684) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2020
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2019-11-07
Ikraft: 2020-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2020: 1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. 2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 163 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. 2 § Skatt ska inte betalas med högre belopp än 448 kronor per skattepliktig vara.