Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:658 · Visa register
Förordning (2019:658) om upphävande av Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 1993:1) om Länsstyrelsens beslutanderätt över bidrag till kulturmiljövård
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2019-10-31
Regeringen föreskriver att Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 1993:1) om Länsstyrelsens beslutanderätt över bidrag till kulturmiljövård ska upphöra att gälla vid utgången av december 2019.