Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:595 · Visa register
Förordning (2019:595) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020
Departement: Finansdepartementet E2
Utfärdad: 2019-09-26
Ikraft: 2020-01-01
Tidsbegränsad: 2021-01-01
/Träder i kraft I:2020-01-01/ 1 § Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Inkomstår Uppräkningsfaktor 2019 1,034 2020 1,026