Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:572 · Visa register
Förordning (2019:572) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2020
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-09-05
1 § Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020.