Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:567 · Visa register
Förordning (2019:567) om passagerarregister
Departement: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2019-08-22
Ikraft: 2019-10-01
1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2006:444) om passagerarregister. 2 § Tullverket får för sådan verksamhet som avses i 4 § lagen om passagerarregister ha direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.