Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:456 · Visa register
Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2019-06-05
Ikraft: 2019-07-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. Ansökan om godkännande 2 § En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för sökanden: 1. namn, 2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt 3. postadress. Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket. Bemyndigande 3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.