Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:424 · Visa register
Förordning (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
Departement: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2019-06-05
Ikraft: 2019-07-21
1 § Denna förordning kompletterar lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen. Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 7 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. 2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om 1. hur det tröskelvärde som avses i 2 kap. 1 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning ska beräknas när erbjudandet görs i en annan valuta än euro, 2. på vilket språk ett prospekt, tillägg till prospekt eller universellt registreringsdokument ska upprättas, och 3. på vilket språk sådana dokument som avses i artikel 1.4 f och g och 1.5 första stycket e, f och j v i EU:s prospektförordning ska upprättas.