Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:164 · Visa register
Förordning (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2019-03-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:532
Ikraft: 2019-04-15
1 § För sin medverkan vid 2019 års omval till kommunfullmäktige i Falu kommun ska Falu kommun få statsbidrag med 1. dels 30 000 kronor, 2. dels ett belopp som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2018, multiplicerat med 186 300 000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal. Valmyndigheten ska besluta om och betala ut statsbidraget. 1 a § Kommuner som inte anges i 1 § ska få statsbidrag för de kostnader som de haft med anledning av anordnandet av förtidsröstning vid 2019 års omval till kommunfullmäktige i Falu kommun, dock med högst 125 000 kronor per kommun. Kommunerna ska lämna en specifikation av kostnaderna till Val- myndigheten senast vid den tidpunkt Valmyndigheten bestämmer. Valmyndigheten ska därefter besluta om och betala ut statsbidraget. Förordning (2019:532). 2 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.