Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1992 · Visa register
Förordning (2018:1992) om ränta för år 2019 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2018-11-29
Ikraft: 2019-01-01
Tidsbegränsad: 2020-01-01
1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,16 procent.