Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:159 · Visa register
Tillkännagivande (2018:159) om elektronisk publicering av Svensk författningssamling
Departement: Statsrådsberedningen
Utfärdad: 2018-03-22
Utgivaren av Svensk författningssamling (SFS) tillkännager följande. Författningar som kungörs i SFS och utfärdas från och med den 1 april 2018 kommer att kungöras genom att publiceras elektroniskt i SFS på en särskild webbplats med adress www.svenskforfattningssamling.se.