Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1580 · Visa register
Förordning (2018:1580) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019
Departement: Finansdepartementet E2
Utfärdad: 2018-09-27
Ikraft: 2019-01-01
Tidsbegränsad: 2020-01-01
1 § Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Inkomstår Uppräkningsfaktor 2018 1,040 2019 1,039