Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1446 · Visa register
Förordning (2018:1446) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:5) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2018-06-28
Regeringen föreskriver att Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:5) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.