Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1 · Visa register
Tillkännagivande (2018:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2017-12-29
Ikraft: 2018-01-23
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari–30 juni 2018 är –0,50 procent.