Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:929 · Visa register
Förordning (2017:929) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2018
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2017-10-26
Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 455 300 kronor och den övre skiktgränsen till 662 300 kronor för beskattningsåret 2018.