Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1237 · Visa register
Förordning (2017:1237) om ränta på studielån för 2018
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2017-11-30
Ikraft: 2018-01-01
Tidsbegränsad: 2019-01-01
1 § Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,13 procent.