Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1070 · Visa register
Förordning (2017:1070) om inkomstindex för år 2018
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2017-11-16
1 § Inkomstindexet enligt 58 kap. 10–12 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 170,73 för år 2018.