Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:863 · Visa register
Förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2016-08-25
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 800 kronor respektive 45 700 kronor för år 2017.