Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:660 · Visa register
Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2016-06-02
Ikraft: 2016-07-01
1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen. 2 § Landstingets ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården avser screening för bröstcancer med mammografi i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §. 3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen, 2. med vilka intervall screeningen ska erbjudas, och 3. de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.