Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:40 · Visa register
Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad: 2016-02-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:599
Ikraft: 2016-03-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 2 § /Upphör att gälla U:2020-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 9 000 för 2019. Förordning (2018:1592). 2 § /Träder i kraft I:2020-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 100 för 2020. Förordning (2019:599). 3 § /Upphör att gälla U:2020-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2019 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2018:1592). 3 § /Träder i kraft I:2020-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2020 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2019:599). 4 § Har upphävts genom förordning (2016:874). Övergångsbestämmelser 2017:27 1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017. 2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat. Bilaga /Upphör att gälla U:2020-01-01/ Förteckning över länstal 2019 Län Länstal Stockholms län 2 959 Uppsala län 408 Södermanlands län 141 Östergötlands län 366 Jönköpings län 244 Kronobergs län 59 Kalmar län 96 Gotlands län 75 Blekinge län 44 Skåne län 1 032 Hallands län 354 Västra Götalands län 1 511 Värmlands län 242 Örebro län 191 Västmanlands län 113 Dalarnas län 231 Gävleborgs län 115 Västernorrlands län 129 Jämtlands län 85 Västerbottens län 320 Norrbottens län 285 Förordning (2018:1592). Bilaga /Träder i kraft I:2020-01-01/ Förteckning över länstal 2020 Län Länstal Stockholms län 2 208 Uppsala län 312 Södermanlands län 118 Östergötlands län 260 Jönköpings län 206 Kronobergs län 37 Kalmar län 87 Gotlands län 67 Blekinge län 44 Skåne län 769 Hallands län 311 Västra Götalands län 1 235 Värmlands län 219 Örebro län 134 Västmanlands län 71 Dalarnas län 199 Gävleborgs län 105 Västernorrlands län 94 Jämtlands län 86 Västerbottens län 279 Norrbottens län 259 Förordning (2019:599). Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).