Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:40 · Visa register
Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 2016-02-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:987
Ikraft: 2016-03-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 2 § Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 30 600 för 2017. Förordning (2016:874). 3 § De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2017 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2016:874). 4 § Har upphävts genom förordning (2016:874). Bilaga Förteckning över länstal 2017 Län Länstal Stockholms län 8 781 Uppsala län 1 306 Södermanlands län 542 Östergötlands län 1 315 Jönköpings län 940 Kronobergs län 419 Kalmar län 510 Gotlands län 277 Blekinge län 201 Skåne län 3 811 Hallands län 1 034 Västra Götalands län 5 210 Värmlands län 787 Örebro län 763 Västmanlands län 634 Dalarnas län 844 Gävleborgs län 413 Västernorrlands län 532 Jämtlands län 365 Västerbottens län 987 Norrbottens län 929 Förordning (2016:874). Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).