Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:40 · Visa register
Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad: 2016-02-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1592
Ikraft: 2016-03-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 2 § Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 9 000 för 2019. Förordning (2018:1592). 3 § De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2019 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2018:1592). 4 § Har upphävts genom förordning (2016:874). Övergångsbestämmelser 2017:27 1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017. 2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat. Bilaga Förteckning över länstal 2019 Län Länstal Stockholms län 2 959 Uppsala län 408 Södermanlands län 141 Östergötlands län 366 Jönköpings län 244 Kronobergs län 59 Kalmar län 96 Gotlands län 75 Blekinge län 44 Skåne län 1 032 Hallands län 354 Västra Götalands län 1 511 Värmlands län 242 Örebro län 191 Västmanlands län 113 Dalarnas län 231 Gävleborgs län 115 Västernorrlands län 129 Jämtlands län 85 Västerbottens län 320 Norrbottens län 285 Förordning (2018:1592). Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).