Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:40 · Visa register
Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 2016-02-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:913
Ikraft: 2016-03-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 2 § /Upphör att gälla U:2018-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 23 600 för 2017. Förordning (2017:27). 2 § /Träder i kraft I:2018-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 15 200 för 2018. Förordning (2017:913). 3 § /Upphör att gälla U:2018-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2017 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2016:874). 3 § /Träder i kraft I:2018-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2018 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2017:913). 4 § Har upphävts genom förordning (2016:874). Övergångsbestämmelser 2017:27 1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017. 2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat. /Upphör att gälla U:2018-01-01/ Bilaga Förteckning över länstal 2017 Län Länstal Stockholms län 6 904 Uppsala län 1 031 Södermanlands län 347 Östergötlands län 870 Jönköpings län 697 Kronobergs län 323 Kalmar län 388 Gotlands län 213 Blekinge län 180 Skåne län 2 793 Hallands län 816 Västra Götalands län 3 760 Värmlands län 645 Örebro län 620 Västmanlands län 414 Dalarnas län 616 Gävleborgs län 277 Västernorrlands län 532 Jämtlands län 365 Västerbottens län 915 Norrbottens län 894 Förordning (2017:27). /Träder i kraft I:2018-01-01/ Bilaga Förteckning över länstal 2018 Län Länstal Stockholms län 4 931 Uppsala län 651 Södermanlands län 205 Östergötlands län 578 Jönköpings län 428 Kronobergs län 153 Kalmar län 165 Gotlands län 125 Blekinge län 83 Skåne län 1 800 Hallands län 582 Västra Götalands län 2 486 Värmlands län 373 Örebro län 368 Västmanlands län 220 Dalarnas län 388 Gävleborgs län 210 Västernorrlands län 240 Jämtlands län 184 Västerbottens län 522 Norrbottens län 508 Förordning (2017:913). Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).