Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:539 · Visa register
Förordning (2015:539) om balanstal för år 2016
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2015-08-27
Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14–20 §§ socialförsäkringsbalken till 1,0375 för år 2016.