Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:305 · Visa register
Förordning (2015:305) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen
Departement: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 2015-05-28
Ikraft: 2015-07-01
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen. 2 § Kustbevakningen är tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen. 3 § Kustbevakningen får meddela föreskrifter om vad en rapport enligt 2 § lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen ska innehålla.