Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:3 · Visa register
Tillkännagivande (2015:3) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2014-12-30
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari–30 juni 2015 är 0,0 procent.