Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:521 · Visa register
Förordning (2014:521) om upphävande av Luftfartsverkets föreskrifter (TSFS 2009:10) om luftfartstaxa för Luftfartsverkets flygplatser m.m.
Departement: Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad: 2014-06-12
Regeringen föreskriver att Luftfartsverkets föreskrifter (TSFS 2009:10) om luftfartstaxa för Luftfartsverkets flygplatser m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2014.