Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1056 · Visa register
Förordning (2014:1056) om balanstal för år 2015
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2014-08-28
Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14–20 §§ socialförsäkringsbalken till 1,0040 för år 2015.