Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:721 · Visa register
Förordning (2013:721) om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2013-09-06
Regeringen föreskriver att Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke ska upphöra att gälla vid utgången av september 2013.