Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:718 · Visa register
Förordning (2013:718) om balansindex för år 2014
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2013-08-29
Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22–24 §§ socialförsäkringsbalken till 146,84 för år 2014.