Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:716 · Visa register
Förordning (2013:716) om inkomstindex för år 2014
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2013-08-29
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10–12 §§ socialförsäkringsbalken till 155,61 för år 2014.