Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:698 · Visa register
Tillkännagivande (2013:698) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2013-06-28
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli–31 december 2013 är 1,0 procent.