Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:53 · Visa register
Förordning (2013:53) med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2013-02-14
Ikraft: 2013-03-01
1 § Vid beräkning av ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Därvid ska 1. den som söker ersättning enligt 1 § lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall eller ställföreträdare för honom eller henne jämställas med enskild part eller ställföreträdare för sådan enligt 7 § 3 i den förordningen, och 2. sakkunnig jämställas med sakkunnig enligt 9 § 1 i den förordningen.