Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:352 · Visa register
Förordning (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2013-05-23
Ikraft: 2013-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:319
Upphävd: 2017-06-01
1 § Bestämmelser om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare finns i 10–20 §§ lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av följande bemyndiganden: – 4 §: 12 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, och – 6 §: 15 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. I övrigt stöder sig förordningen på 8 kap. 7 § regeringsformen. 3 § En anmälan enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska göras skriftligen till Arbetsmiljöverket. Anmälan får överföras elektroniskt till Arbetsmiljöverket. 4 § En anmälan om utstationering ska innehålla uppgifter om 1. arbetsgivarens namn, postadress och hemvist, 2. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress, telefonnummer och e-postadress till en behörig ställföreträdare för arbetsgivaren, 3. den typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i Sverige, 4. planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas utförande i Sverige, 5. den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna ska utföras, och 6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige. 5 § En anmälan om kontaktperson ska innehålla uppgifter om kontaktpersonens 1. namn, 2. personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum, 3. postadress i Sverige, 4. telefonnummer, och 5. e-postadress. 6 § En arbetsgivare som ska betala sanktionsavgift enligt 14 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare eller som överträder bestämmelserna i 4 eller 5 § denna förordning, ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.