Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:240 · Visa register
Förordning (2013:240) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Högskoleverket
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2013-04-25
Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2013: 1. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:8) om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden, 2. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll, 3. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2003:3) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, 4. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter, 5. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval, 6. Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS 2009:2) om översättning till engelska av svenska examina, 7. Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS 2009:3) om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet, 8. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:4) om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan, 9. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:5) om bilagan till examensbevis, 10. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2011:5) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen, och 11. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2012:10) om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen.