Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:167 · Visa register
Förordning (2013:167) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2013-04-04
Ikraft: 2013-07-01
Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013: 1. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:2) för beredning av fastighetsböcker och tomträttsböcker, 2. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:3) för överföring av innehållet i fastighetsböcker och tomträttsböcker till inskrivningsregister, 3. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1996:3) om beredskapsplanering, och 4. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2000:6) för inskrivningsmyndighet om förande av dagbok, akter och minneslista.