Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1049 · Visa register
Förordning (2013:1049) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige
Departement: Justitiedepartementet D
Utfärdad: 2013-12-05
Ikraft: 2014-01-01
1 § För sin medverkan vid 2014 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med 1. dels 30 000 kr per kommun, 2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2014, multiplicerat med 146 300 000 kr, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal. Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget och betala ut bidraget till kommunerna senast den 30 april 2014. Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.