Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1010 · Visa register
Förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2013-12-05
Författningen har upphävts genom: SFS 2020:208
Upphävd: 2020-04-07
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Ansökan om preliminärt stöd 2 § En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om 1. den ansökande arbetsgivaren, 2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete, 3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och 4. det belopp som begärs. Anmälan om avstämning 3 § En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om 1. arbetsgivaren, 2. det eventuella belopp som begärs, och 3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala. Belopp 4 § Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska vara 40 000 kronor. Bemyndigande 5 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.