Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:838 · Visa register
Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2012-12-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:273
Ikraft: 2012-12-31
1 § Syftet med denna lag är att införa system för frivillig certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Lag (2014:273). 2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka energitjänster som ska omfattas av system för frivillig certifiering och den närmare utformningen av sådana system. Lag (2014:273). 3 § Har upphävts genom lag (2014:273).