Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:560 · Visa register
Förordning (2012:560) om balanstal för år 2013
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2012-08-30
Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14–20 §§ socialförsäkringsbalken till 1,0198 för år 2013.