Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:169 · Visa register
Förordning (2012:169) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2012-04-04
Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2006:13) om tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare ska upphöra att gälla vid utgången av april 2012.