Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:365 · Visa register
Förordning (2012:365) om häradsallmänningar
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2012-05-31
Ikraft: 2012-07-01
1 § Frågor om avlösning av rätt till delaktighet i häradsallmänning enligt 8 §, bosättningskrav för ledamöter i en allmänningsstyrelse enligt 23 §, allmänningsstämma enligt 37 och 38 §§, prövning, fastställelse och ändring av ett reglemente enligt 40 och 41 §§ samt överklaganden enligt 47 § 1 mom. lagen (1952:166) om häradsallmänningar, prövas av 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län, 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län, 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län, 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Västra Götalands eller Hallands län, 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län, 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Västernorrlands eller Jämtlands län, och 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Norrbottens eller Västerbottens län.