Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:978 · Visa register
Förordning (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling
Departement: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 2011-08-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:81
Ikraft: 2011-10-01
1 § I ett ärende enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling som avser dödande av en företagsinteckning eller ett företagsinteckningsbrev tas en ansökningsavgift ut med 750 kronor. I ett ärende enligt samma lag som avser dödande av ett aktiebrev eller en handling vars uppvisande utgör villkor för att antecknas som innehavare av en rättighet på ett sådant konto som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument tas en ansökningsavgift ut med 950 kronor. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats. Förordning (2016:81).