Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:941 · Visa register
Tillkännagivande (2011:941) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2011-06-30
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli – 31 december 2011 är 2,0 procent.