Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:474 · Visa register
Förordning (2011:474) om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2011-05-05
Ikraft: 2011-06-15
1 § En statlig förvaltningsmyndighet som innehar sådana växtgenetiska resurser som avses i bilaga I till det internationella fördraget av den 3 november 2001 om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk får ingå avtal med en enskild om förenklat tillträde till resurserna i enlighet med artikel 12.4 i fördraget.